Hvorfor avviksrapporter er viktig for sikkerheten på lekeplasser

02 juli 2024 Kim Andre Haugen

editorial

Lekeplasser er kilden til glede og fysisk aktivitet for barn verden over, men uten nøye overvåkning og vedlikehold, kan de også by på farer. For å sørge for at lekeområder forblir sikre, er implementeringen av en grundig kontrollrutine og avviksrapportering essensielt. Avviksrapporter er ikke bare et papirarbeid; de er en integrert komponent i lekeplasssikkerheten som hjelper til med å avdekke og korrigere problemområder før alvorlige hendelser oppstår.

Årlig kontroll for vedvarende sikkerhet

Lekeplasser med jevnlig bruk er under kontinuerlig press fra elementene og de mange små barnehender og -føtter som løper og klatrer på utstyret. Årlige kontroller sørger for at man følger Norsk Standard 1176 og oppfyller kravene som leverandører stiller for at garantier skal gjelde. Gjennom en årlig avviksrapport mottar eiere konkret tilbakemelding på lekeplassens status, inkludert potensiell feilmontering, hærværk eller slitasje som kan føre til ulykker. Dette gjør det mulig for eieren å fikse problemer mens de ennå er små, og på den måten vedlikeholde et trygt og attraktivt spillmiljø for barna.

Start med årlig kontroll

Uavhengig av lekeplassens alder, tilbyr Aktiv Areal en løpende avtale for årlig kontroll. Dette er en omfattende tjeneste som bør være enhver ansvarlig lekeplassvedlikeholders topp prioritet. En slik regelmessig oppfølging sikrer at lekeplassutstyret gjennomgår et hovedettersyn, tilpasset til å utpeke og dokumentere eventuelle problemområder. Identifikasjon av farer som feilmontering, hærværk og deres respektive utslitasje minimerer sjansen for ulykker og sikrer leverandørens krav til vedlikehold.

Avviksrapport

Sluttkontroll

For nyanlagte lekeplasser, eller de som ikke tidligere har blitt inspisert, er sluttkontroll et kritisk steg. Aktiv Areal tilbyr en skreddersydd avviksrapport som inkluderer grundige sjekkpunkter og en evaluering av dokumentasjonen som følger med lekeplassutstyret. Selv om nytt utstyr ofte kommer med TÜV-godkjenning, garanterer ikke det at det er installert korrekt. Sluttinspeksjonen har som mål å kaste lys over alle alvorlige så vel som mindre alvorlige avvik i montasjen. Dette er avgjørende for å sikre at barna kommer til en lekeplass som ikke bare er ny, men fremfor alt sikker.

Skreddersydde løsninger og risikovurderinger

For dem som trenger en mer tilpasset tilnærming, kan Aktiv Areal også foreslå utbedringer eller en dypere risikoevaluering. De sørger for kloke løsninger tilpasset hvert parkområdes behov og risikoprofil. Ved å ta i bruk en kombinert risikovurdering formulert rundt sannsynligheten og konsekvensen av potensielle farer, kan fareklassene avgjøres på en mye inngående og sikkerhetsorientert måte.

Sikkerheten på lekeplasser kan ikke tas for gitt, og proaktivt vedlikehold med avviksrapport, samt raske korrigeringer drevet av grundige tekniske rapporter er kritisk. Avviksrapporter gir operatører og vedlikeholdsansvarlige detaljert forståelse av operasjonell integritet og sikkerhetsstatus for deres lekeplassutstyr.

I dette arbeidet er partnerskapet med en erfaren tilbyder som Aktiv Areal uvurderlig. Enten du er i behov av en årlig kontroll, en sluttinspeksjon av et nytt anlegg, eller ønsker en tilpasset rapport basert på en risikovurdering; Aktiv Areal møter deg med kundetilpassede løsninger for å sikre at din lekeplass ikke bare følger reguleringer, men faktisk beskytter de viktigste brukerne – barna, på best mulig måte.

Flere nyheter