Viktigheten av el sjekk for sikkerheten i hjemmet

05 april 2024 Hedda Nergård

editorial

En El-sjekk, eller elektrisk sjekk, er en grundig gjennomgang av det elektriske anlegget i en bolig eller en virksomhet for å sikre at alt er i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder. Med elektrisitet som en integrert del av den moderne livsstil, er det essensielt at alle elektriske installasjoner fungerer pålitelig og trygt. Det er anbefalt at el-sjekker utføres jevnlig for å identifisere eventuelle risikoer eller feil før de kan føre til skader eller ulykker. En elektrisk inspeksjon kan raskt avdekke eventuelle problemområder og bidra til å forebygge branner, strømstøt og andre alvorlige hendelser.

Hva inkluderer en El-sjekk?

En el sjekk utført av en kvalifisert elektriker involverer en rekke kontrollpunkter. Elektrikeren vil vurdere om det elektriske anlegget oppfyller de tekniske forskriftene som er fastsatt av lokale myndigheter og sikkerhetsstandarder. Inspeksjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

– Sikringsskap og vern: Sjekk av sikringsskapet for å sikre at sikringer og overspenningsvern fungerer som de skal.

– Jordfeilbrytere: Jordfeilbrytere skal inspiseres og testes for å verifisere at de vil kutte strømmen ved feil, og dermed hindre elektriske støt.

– Ledninger og kabler: En gjennomgang av synlige deler av det elektriske systemet, inkludert ledninger og kabler, for å undersøke tegn på slitasje, skade eller feil installasjon.

– Stikkontakter og brytere: Test av alle stikkontakter og brytere for å sjekke at de er i god stand og korrekt montert.

– Belysningssystemer: Inspeksjon av faste lysinstallasjoner for å sikre at de er riktig installert og trygge å bruke.

– Elektrisk apparatur: Gjennomgang av større elektriske apparater for å evaluere deres tilstand og tilkoblinger.

el sjekk

Når bør man ha en El-sjekk?

Det anbefales å ha en el-sjekk utført i følgende situasjoner:

– Ved kjøp av ny bolig: For å sikre at det elektriske anlegget i en ny bolig er sikkert og uten feil.

– Etter en større renovering: Enhver oppgradering eller endring i det elektriske systemet bør etterfølges av en grundig sjekk.

– Periodisk sjekk: Selv uten synlige problemer, er det lurt å ha en el-sjekk med noen års mellomrom. Hvor ofte bør avhenge av boligens alder og tilstand, men en generell tommelfingerregel er hvert femte år eller oftere for eldre installasjoner.

– Ved feil eller skade: Hvis det forekommer elektriske problemer som sikringer som går ofte, lys som flimrer, eller man oppdager skadde kabler, bør en sjekk utføres snarest.

Risikoer ved å neglisjere El-sjekk

Uten regelmessige el-sjekker kan farlige forhold utvikle seg i det skjulte. Noen av risikoene inkluderer:

– Brannfare: Overbelastede kretser, skadet isolasjon eller gamle elektriske systemer kan utgjøre brannrisiko.

– Elektriske støt: Defekte eller feil installerte elektriske komponenter kan føre til elektriske støt.

– Dyre reparasjoner: Over tid kan små problemer bli til større, mer kostbare reparasjoner. En tidlig oppdaget feil kan være mye billigere å rette opp.

– Forsikringskrav: Dersom en ulykke skjer og det viser seg at det elektriske systemet ikke har vært vedlikeholdt, kan forsikringsselskapet redusere eller nekte utbetaling.

Flere nyheter